public
Currency:
Cart
searchSearch
search
burger
  • Home
product-image
Money Talks: Finance and the Great Reshuffle
Management Accounting & Finance
Event

Money Talks: Finance and the Great Reshuffle

Druga w tym roku edycja naszego popularnego cyklu Money Talks odbędzie się w wyjątkowej lokalizacji- w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do you have an AICPA membership? Log in to apply your member discount.

Format

Event

Location

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

Product Number

MoneyTalks-17052023

 View  
 Business & partner 
Product Details

Druga w tym roku edycja naszego popularnego cyklu Money Talks odbędzie się w wyjątkowej lokalizacji- w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podczas wydarzenia zaprezentujemy wyniki najnowszego raportu AICPA & CIMA Finance and the Great Reshuffle, przygotowanego we współpracy z PwC*.

Kluczowe wnioski z raportu wskazują na nadejście nowej ery adaptacji pracodawców. Przetasowania pracowników, presja płacowa oraz chęci i możliwości zmiany pracy są obecnie na bardzo wysokim poziomie co powoduje, że motorem napędzającym branżę jest autonomia pracowników.

Po początkowym szoku związanym z globalną pandemią w 2020 roku, nowe dane zebrane przy pomocy setek ankiet, przeprowadzonych wśród liderów i pracowników branży finansowej ujawniają, że odchodzi się od modelu pracy stacjonalnej na korzyść pracy hybrydowej lub zdalnej.

Z raportu wynika również, że nowy model pracy wiele zmienił w zawodach związanych z finansami i księgowością, przynosząc korzyści w zakresie stylu życia i dobrego samopoczucia, niezbędne dla zatrzymania (i pozyskiwania) największych talentów.

Przystosowanie się do nowych okoliczności i utrzymanie zadowolenia pracowników jest kluczowe dla ewolucji finansowej organizacji po pandemii.

Podczas naszego nadchodzącego wydarzenia, czołowi liderzy biznesu i finansów skupią się na:

  • przyczynach zmian na rynku pracy,
  • zagrożeniach i szansach wynikających z częstej rotacji pracowników,
  • strategiach zatrzymania pracowników i dbania o ich dobrobyt,
  • sposobach przyciągania nowych pracowników do organizacji i działów finansowych.

Dołącz do nas w Warszawie, 17 maja 2023 r. i dowiedz się, jak przygotować twój dział finansowy na zmiany na rynku pracy.

Agenda

17.30 - Rejestracja & networking

18.00 - Wprowadzenie

18.10 - Prezentacja: Ian Selby, Vice President - Global Management Accounting Research and Development, AICPA & CIMA

18.40 - Przerwa kawowa

18.55 - Panel dyskusyjny: Moderator: Ignacy Morawski, Chief Economist at Puls Biznesu, Director of Spotdata (PB analitical unit), Bonnier Business Polska
Paneliści:
Piotr Malinowski, Head of Finance & Data Poland, NatWest Group
Wioletta Pietrasiak, ACMA, CGMA, EMBA, FP&A Director, Senior Finance Business Partner, AstraZeneca
Michał Grzybowski, Partner PwC Poland, Leader of People & Organization team of PwC Poland and Central & Eastern Europe (CEE)
Michał Kasprzyk, Head of Regional Center & Member of the Board, Alcon Global Service

19.50 - Q&A

20.00 - Zakończenie; networking i poczęstunek

Wydarzenie odbędzie się w całości w języku angielskim.

*Nazwa "PwC" odnosi się do jednej lub więcej firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każdy stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny. Szczegółowa struktura dostępna jest na stronie www.pwc.com/structure

EN

This year's second edition of our popular series Money Talks will take place in a special location: the Trading Floor of The Warsaw Stock Exchange! During this event we will present findings of the latest AICPA & CIMA report: Finance and the Great Reshuffle, released in cooperation with PwC*.

Key conclusions of the report reveal a new era of employer adaptation. Workers turnover, wage pressure and perception of easiness to change jobs is very high and currently it is an employee autonomy that drives the profession.

Following the initial shock of the global pandemic in 2020, new data collected through hundreds of interviews with finance leaders and employees revealed that finance profession is moving away from the office.

A new way of working has changed much of the accounting and finance profession, with lifestyle benefits and wellness programs key to retaining (and recruiting) the brightest talents.

Adapting to the times and keeping employees satisfied is crucial to an organisation's post-pandemic finance evolution.

During our upcoming event, business and finance leaders will focus on the following:

  • the causes of the Great Reshuffle,
  • threats and opportunities arising from frequent employee turnover,
  • employee retention and welfare strategies,
  • ways to attract new employees to the organization and finance departments.

Join us in Warsaw, on 17 May 2023 and learn how to prepare your finance function for the Great Reshuffle.

Agenda

17.30 - Registration & networking

18.00 - Welcome address

18.10 - Keynote speech: Ian Selby, Vice President - Global Management Accounting Research and Development, AICPA & CIMA

18.40 - Coffee break

18.55 - Panel discussion: Moderator: Ignacy Morawski, Chief Economist at Puls Biznesu, Director of Spotdata (PB analitical unit), Bonnier Business Polska
Panelist:
Piotr Malinowski, Head of Finance & Data Poland, NatWest Group
Wioletta Pietrasiak, ACMA, CGMA, EMBA, FP&A Director, Senior Finance Business Partner, AstraZeneca
Michał Grzybowski, Partner PwC Poland, Leader of People & Organization team of PwC Poland and Central & Eastern Europe (CEE)
Michał Kasprzyk, Head of Regional Center & Member of the Board, Alcon Global Service

19.50 - Q&A

20.00 - Closing remarks; networking and refreshments

*Name "PwC'' refers to the PwC network and/or one or more of its member firms each of which is a separate and independent legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.

alt text

More Details
Duration
2h30m
Pricing
Do you have an AICPA membership? Log in to apply your member discount.
Nonmembers
Onsite
$0.00
AICPA Members
Onsite
$0.00
CIMA Members
Onsite
$0.00

Group ordering for your team

2 to 5 registrants

Save time with our group order form. We’ll send a consolidated invoice to keep your learning expenses organized.

Start order

6+ registrants

We can help with group discounts. Call us at 1-800-634-6780 (option 1) or email us at salessupport@aicpa.org

Contact us
Accessibility

The Association is dedicated to removing barriers to the accountancy profession and ensuring that all accountancy professionals and other members of the public with an interest in the profession or joining the profession, including those with disabilities, have access to the profession and the Association's website, educational materials, products, and services. The Association is committed to making professional learning accessible to all. This commitment is maintained in accordance with applicable law. For additional information, please refer to the Association's Website Accessibility Policy. For accommodation requests, please contact adaaccessibility@aicpa-cima.com and indicate the product that you are interested in (title, etc.) and the requested accommodation(s): Audio/Visual/Other. A member of our team will be in contact with you promptly to make sure we meet your needs appropriately.

Ratings and reviews

Cancellation Policy
View our Cancellation policy here
Money Talks: Finance and the Great Reshuffle
This product is not available at the moment.

Related content